Elementi i filtrit të ajrit që pastrohet vetë

  • Self-cleaning Air Filter Element

    Elementi i filtrit të ajrit që pastrohet vetë

    Elementet e filtrit të kolektorit të pluhurit dhe elementët e filtrit vetë-pastrues janë bërë nga vetë fabrika JCTECH (Airpull).Është projektuar pikërisht për sipërfaqe të gjerë filtrimi dhe shpejtësi të madhe të rrjedhës së ajrit me materialin dhe strukturat e filtrimit të hulumtuar vetë.Kapakë të ndryshëm janë të disponueshëm për modele të ndryshme funksionimi.Të gjithë artikujt janë të shënuar si Zëvendësim ose Ekuivalent dhe nuk janë të lidhur me prodhimin e pajisjes origjinale, numrat e pjesëve janë vetëm për referencë.