Mbledhësi i pluhurit të ciklonit

  • Cyclone Dust Collector

    Mbledhësi i pluhurit të ciklonit

    Kolektori i pluhurit të ciklonit është një pajisje që përdor forcën centrifugale të krijuar nga lëvizja rrotulluese e rrjedhës së ajrit që përmban pluhur për të ndarë dhe kapur grimcat e pluhurit nga gazi.